هوش تجاری BI و داشبورد مدیریتی

هوش تجاری BI و داشبورد مدیریتی
معرفی سامانه هوش تجاری کاوش :
سامانه هوش تجاری کاوش با استفاده از هوش تجاری Business Intelligence براي تصمیم‌‏گیري در هر سازمان و تجارتی برای ارکان و ره های مختف سازمانی، اطلاعات و دانش لازم را از دنیاي تجاري و با استفاده از روش‌‏هاي تحلیلی و استخراج داده‌‏ها به دست می‏‌آورد. امروزه اغلب مدیران برتر، از هوش تجاری براي تصمیم‏‌گیري بهتر برخوردارند و نیز بر اساس نیازهای اطلاعاتی سهامداران، سطوح مختلفی از اطلاعات را به آنها ارائه می‏‌دهند. لذا هوش تجاري در دامنه‌‏‏ای وسیع و براي حل مشکلات گوناگون بکار گرفته شده است. ​خطاپذیری و افزایش اثربخشی سیستم را به دنبال خواهد داشت .

 • سامانه کاوش ابزار هوشمندی کسب و کار (BI)سازمانها ، بر اساس مدل زیر می باشد

  - جمع آوری اطلاعات از سطوح پایین سازمان و واحدها و ادارات پراکنده
  - ایجاد انبار داده هاي متمرکز و یکپارچه آمار و اطلاعات سازمان
  - تجميع اطلاعات و آمار از پايگاه اطلاعاتي سيستم هاي مکانيزه (ETL)
  - تولید گزارشات متنوع مدیریتی و در اختیار قرار دادن آنها برای مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان، جهت بهره برداری

سامانه کاوش در یک نگاه قابلیتهای زیر را در اختیار کاربران خود قرار می دهد:


 • مدیران ارشد سازمان :

   مدیران در هر زمان و در هر مکان به گزارشات مورد نظر خود در قالب جداول و نمودارهای گرافیکی و داشبوردهاي مديريتي دسترسی می یابند.

واحد متولی آمار سازمان:

 • رابطین آماری:

  اين رابطين آماری می توانند با ایجاد حقوق دسترسی و فرمهای ورود اطلاعات، ورود يا Import آمار و اطلاعات را به خود تولید کنندگان این اطلاعات واگذار نمایند و زمان انتقال اطلاعات را از سطوح پایین سازمان به حداقل رسانده و همزمان دقت آن را نیز افزایش دهند.

تجميع اطلاعات و آمار از سيستمهای مکانيزه:


ويژگي هاي عمومي سامانه کاوش: • تحت وب بودن

 با توجه به مزاياي متعدد نرم افزارهاي تحت وب از قبيلِ نـگهداري و پشتيباني آسـانـتر نرم افـزار در سـازمان مـشتري، امـکان دسترسي به برنامه از هر مکان و در هر زمان، عدم نیاز به نصب برنامه برروی کـامپیوترهای کاربران و ... طراحي و پياده سازي ابـزار سامانه کاوش کـاملاً تحت وب انجام پذيرفته است.

• ابزاري بودن

 لازمه استقرار نظام جامع آمار واطلاعات در سازمانها، بکارگيري ابـزارهاي قـدرتمند، جهت پـياده سـازي نيازهاي خاص هر سازمان با توجه به دغدغه ها، نقاط قوت و ضعف و همچنين فـرصت ها و تهديد هاي سـازمانها مي باشد. سامانه کاوش با قابليت ابزاري بودن ،امکان پياده سازي و اجراي انواع نـيازها و سـناريوهاي تجميع و تلفيق داده ها، جهت تسهيل فرايند ساماندهي نظام جامع آمار و اطلاعات را دارا مي باشد.


• امکانات Enterprise - امکان استقرار مدلهاي مختلف سازماني ( مستقل – سلسله مراتبي – توزيع شده):

طراحي و پياده سازي ابزار سامانه کاوش از آغاز تا به امروز، همواره براساس آخـرين متدولوژي هاي Enterprise روز انجام شده است.اين ديدگاه در طراحي و پياده سازي، منجر به ايجاد امکانات گـسترده جـهت استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات در مقياس هاي مختلف گرديده است. در هـنگام استـقرار سامانه کاوش در سـازمانهاي کـوچک و بزرگ با استفاده از مدلهاي مختلف استقرار سامانه کاوش و طبق آنـاليزهاي انـجام گـرفته در مـورد هر سـازمان، اسـتراتژي خـاص مربوط به سازمان، انتخاب و اجرا مي شود.

                                                      

 • کاوش امکان استقرار در مدلهاي زير را دارا مي باشد:

  -    مدل مستقل( براي استقرار نظام آماري در يک سازمان)

  -    مدل سلسله مراتبي( براي استقرار نظام آماري در سازمان های مادرتخصصي يا Holding )

  -    مدل توزيع شده ( براي سازمانهاي بزرگ و کشور

پشتيباني از تغييرات و پويايي ساختارها:

 • ظرفيت هاي فني:

  پياده سازي با ترکیب معماری چند لايه ( Multi-Layer) و سرویس گرا از يک سو و رعايت استانداردهاي ثـابت و تـعريف شـده از سـوي ديـگر و همچنين پشتيباني از آخرین تکنولوژي ها جـهت تبادل اطلاعات و مدیریت حجم بالای داده ها، سامانه کاوش را به مجموعه اي کـاملاً پويا و قابل گسترش مبدل ساخته است.

امنيت بالا:

 • بدون ریسک

  آزموده توسط تعداد زيادي از سازمانهاي دولتي و خصوصي نظیر بانک رفاه، گروه تولیدی پاکسان، گروه صنعتی انتخاب ، هلدینگ پارسیان ، شرکت پلاستیران ، وزارت صنایع و معادن ، صندوق فولاد کشور، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و شرکت سپانیر.دسته بندي خدمات نرم افزار سامانه کاوش به قرار زیر می باشند :

• طراحي و استقرار ETL و انبار داده ها
بخشی از داده ها و اطلاعات مورد نیاز مدیران در سیـستم های مکانیزه سازمان وجود دارند که داده های این سیـستم ها از منابع مهم تصمیم گیری می باشد. يـکي از امـور مـهم در حوزه فناوري اطلاعات، يکپارچه سـازي داده هـاي همه سـيستم هاي مکانيزه در يک انـبار داده هـاي مـوضوعي سـازمان مي باشد تـا بـتوان زيـر سـاخت تـجميع و تـلفيق داده هـاي سـازمـان را درآن نهادينه نمود. کارشناسان واحـد استـقرار انـبار داده هـاي موضوعي مي توانند انواع بانک های اطلاعاتی سـیستم های مکانیزه را شناسائی و عملیات ایجاد انبار داده، پاکسازی اطـلاعات، یکپارچه سازی داده ها و انتقال اطلاعات را با کیفیت عالی به انجام برساند.

• مهندسی بانک های اطلاعاتی
در اکثر سازمانها، بخشی از اطلاعات مورد نیاز مـدیران به صورت فرم های کاغذي وجود دارد که همواره بصورت دستي و غير مـکانيزه تـوسط واحدهاي مختلف سازمان، توليد، مستندسـازي و بايگاني مي شوند. اطلاعات و آمار اين منابع، نـيازمند تجميع درپايگاههاي اطلاعاتي هستند تا بتوانند در تـصميم گيري هـا وارجـاعات سازمان مورد استناد قرار گيرند. هـمچنين در برخي ديـگر از سـازمانها، سـيستم هاي اطلاعاتيِ موجود، قديمي و ناکارآمد هستند. واحد مهندسي بانک هاي اطـلاعاتي با اسـتفاده ازابـزار سامانه کاوش کليه فـرآيندهاي جاری سازمان را مکانیزه می نماید. برای این منظور پس از طـراحی بـانک های اطـلاعاتی و پـیاده سـازی فـرم های ورود اطـلاعات، قـواعد گردش اطلاعات به همراه حقوق دسترسی کاربران تنظیم شده و در نهایت گـزارشات مـورد نیاز جهت بهره بـرداری نـهایی طراحی می شوند .کلیه امور این مراحل به صورت گام به گام همراه با نظارت کارشناسان مشتری انجام شـده و در این حین، امکان انجام انواع تغییرات میسر می باشد.

• آموزشBI
دانش و تجربه ی سالهاي متمادي کار تخصصي در حوزه هوشمندي کسب و کار(BI) درميان مشترکین موجب شـده اسـت کـه شـرکت مهندسي مبتکران سیستم کاوش ، راهـکارها، تـنگناها و مسائل بسياري را شناسايي و نـحوه بـرخـورد بـا هرکـدام از آنها را رديابي کرده باشد. لذا اين شرکت آمادگي دارد تا اين دانش و تـجربه را با بهترين حـالت در اختيار مشـتريان خود قـرار دهد.

• خدمات مشاوره مديريت BI
تجربه چندین ساله در حوزه استقرار راهکارهاي جامع هوشمندي کسب و کار(BI) در سازمان های بزرگ و کوچک پتانسیل بسیار قوی و سرشار از تجربه های ناب در شرکت دانش ایجاد کرده است . تجربه و تخصص فني کارشناسان اين شرکت منجر به تعريف خدمات مشاوره مديريت BI با عناوين زير گرديده است.

• طراحی و استخراج اطلاعات و ايجاد داشبوردهاي مديريتي
گزارش گيري و اطلاع يابي از رخدادها و عملکردهاي درونی/ بروني سـازمان، يکی از دغـدغه هـا و نيازهاي اساسي مـديران و کارشناسان مي باشد. اين گزارشات با توجه به کاربردهاي آنـها درحوزه هـاي مـختلف سازمان همواره نيازمند پـويايي و تـغيير سـاختار هـستند. کـارشناسان واحـد طـراحي و اسـتخراج گـزارش هاي جـامع سازماني با استفاده از انواع ابزارهاي گزارش ساز سامانه کاوش امکان پاسخگويي به انواع گزارشها را دارا مي باشند.
 • ويژگيهاي داشبوردهاي مديريتي سامانه کاوش عبارتنداز:

  • امکان ايجاد انواع داشبوردهاي مديريتي و انتساب آنها به کاربران مختلف درون/ برون سازماني
  • امکان مديريت چندين شاخص يا معيار در يک داشبورد با فـرض هاي يـکسان و يا غير يـکسان
  • امکان پيگيري و حرکت در عمق داده ها براي هرکدام از اجزاي داشبورد جهت کشف حقايق
  • امکان استفاده از داشبوردهاي ايجاد شده در پورتالها و سايت ها ( با امکان بروز رساني اتوماتيک داشبوردها)
  • امکان استفاده از انواع گزارشهاي آماري، گزارشهاي اطلاعاتي، نمودارهاي آماري و نماگر(Gauge) ها در داشبوردها
  • امکان مقايسه زوجي شاخص ها در هر يک از داشبوردها

همچنين در سامانه کاوش امکان ايجاد سه نوع داشبورد مديريتي ميسر است:

 

 • داشبوردهاي استراتژيک :

  براي مقايسه وضعيت سازمان نسبت به اهداف، "جهت بازبيني کلي و سريع وضعيت کنوني سازمان" ·

داشبوردهاي تحليلي:

 • داشبوردهاي عملياتي:

  براي پايش عمليات هاي حياتي سازمان، "جهت کنترل صحت انجام امور و پروژه ها"


چرا نرم افزار هوش تجاری و سیستم مدیریت تصمیم گیری کاوش؟


امروزه با رقابتی تر شدن محیط کسب و کارها و صنایع، برای بدست آوردن سهم بیشتر از بازار و افزایش سودآوری، باید اثربخشی فرآیندهای سازمانی را بهبود بخشید و هزینه ها را کاهش داد؛ برای این منظور سازمان ها می بایست جهت تصمیم گیری توانمندتر و چابک تر باشند تا به تصمیمات سریع، دقیق و هوشمندانه تری دست یابد. مدیران ارشد و اجرائی سازمان ها نیاز دارند، با شناسائی شاخص های کلیدی عملکرد(KPI) به صورت لحظه ای از عملکرد واقعی سازمان یا فرآیند تحت مدیریت شان مطلع شوند ، تا بتوانند به سرعت علت نوسانات منفی و مثبت عملکردی را دریابند و تصمیمات به موقعی بگیرند.


مشکلات بنگاه های اقتصادی و تولیدی برای بدست آوردن اطلاعات صحیح و کلان مدیریتی:بنگاه های تولیدی و اقتصادی برای بدست آوردن اطلاعات صحیح، کامل و قابل اتکاء همواره با مشکلاتی روبرو هستند که مهمترین مشکلاتی که این بنگاه ها به وفور با آن برخورد می کنند، عبارتند از:
1- جمع آوری اطلاعات پراکنده از منابع مختلف؛
2- متنوع بودن اطلاعات و نیاز مبرم آن ها برای پیوند با یکدیگر؛
3- خلاصه شدن اطلاعات و تغییرات اطلاعات اضافه؛
4- تراکم بالای اطلاعات و زمان گیر بودن پردازش و گزارش گیری از آن ها.

شرکت مبتکران سیستم کاوش برای مقابله با این مشکلات، نرم افزار هوش تجاری کاوش را ارائه نموده است که این نرم افزار با سیستمی کردن تمام فعالیت ها و مرتب سازی اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختلف قدیمی یا جدید درون سازمانی و ارائه داشبوردهای مدیریتی تحلیلی، قدرت تصمیم گیری مناسب و بجا را در اختیار مدیران ارشد و اجرایی بنگاه های اقتصادی و تولیدی قرار می دهد.


از ویژگی های استفاده از نرم افزار هوش تجاری کاوش می توان به موارد ذیل اشاره کرد:


1- شناسایی فرصت های جدید؛
2- دستیابی به مزیت های رقابتی جدید؛
3- بهبود فرآیندهای داخلی؛
4- اتصال به انواع بانک های اطلاعاتی؛
5- امکان دسترسی به گزارش های تحلیلی از طریق داشبوردهای مدیریتی تحت وب در هر مکان و هر زمان همراه با امکان نمایش بر روی تلفن های هوشمند و تبلت ها برای مدیران و تحلیل گران بنگاه های اقتصادی؛
6- امکان ساخت شاخص های تحلیلی با توجه به نیاز مدیران مجموعه های مختلف در سطوح مختلف؛
7- توسعه شاخص های مدیریتی؛ 8- توسعه شاخص های بهره وری.
 • آدرس : تهران ، میدان شیخ بهایی ،برج صدف ، طبقه هفت و هشت  ،میدان ونک ، برج آسمان ونک ، طبقه سوم و چهارم
 • تلفن : 88062761 | 88624870 | 88055012 | 88624856
 • ایمیل : contact@kavoshgrp.com
 • فکس : 88629812-021

فرم تماس با ما

طراحی سایت و سئو توسط کاسپید
 • آدرس : تهران ، میدان شیخ بهایی ،برج صدف ، طبقه هفت و هشت  ،میدان ونک ، برج آسمان ونک ، طبقه سوم و چهارم
 • تلفن : 88062761 | 88624870 | 88055012 | 88624856
 • ایمیل : contact@kavoshgrp.com
 • فکس : 88629812-021

فرم تماس با ما

طراحی سایت و سئو توسط کاسپید