پروژه ها

 

رزومه فعاليت شرکتهای گروه کاوش :

 

 • مجریان شبکه گستر کاوش

  اين رابطين آماری می توانند با ایجاد حقوق دسترسی و فرمهای ورود اطلاعات، ورود يا Import آمار و اطلاعات را به خود تولید کنندگان این اطلاعات واگذار نمایند و زمان انتقال اطلاعات را از سطوح پایین سازمان به حداقل رسانده و همزمان دقت آن را نیز افزایش دهند.

ساختمان گستر هوشمند کاوش

 • مبتکران سیستم کاوش

  اين رابطين آماری می توانند با ایجاد حقوق دسترسی و فرمهای ورود اطلاعات، ورود يا Import آمار و اطلاعات را به خود تولید کنندگان این اطلاعات واگذار نمایند و زمان انتقال اطلاعات را از سطوح پایین سازمان به حداقل رسانده و همزمان دقت آن را نیز افزایش دهند.

دریا پیشه گان کاوش

 • آدرس : تهران ، میدان شیخ بهایی ،برج صدف ، طبقه هفت و هشت  ،میدان ونک ، برج آسمان ونک ، طبقه سوم و چهارم
 • تلفن : 88062761 | 88624870 | 88055012 | 88624856
 • ایمیل : contact@kavoshgrp.com
 • فکس : 88629812-021

فرم تماس با ما

طراحی سایت و سئو توسط کاسپید
 • آدرس : تهران ، میدان شیخ بهایی ،برج صدف ، طبقه هفت و هشت  ،میدان ونک ، برج آسمان ونک ، طبقه سوم و چهارم
 • تلفن : 88062761 | 88624870 | 88055012 | 88624856
 • ایمیل : contact@kavoshgrp.com
 • فکس : 88629812-021

فرم تماس با ما

طراحی سایت و سئو توسط کاسپید